Categories

Försäljningsvillkor

Pris och Betalning

Priserna på vår hemsida uppdateras kontinuerligt av vårt affärssystem. Frakt tillkommer på samtliga priser och presenteras i kundvagnen.
Försäljning till börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum.
Fakturabetalning måste anmälas till F-parts före orderläggning (gäller även börsnoterade företag och stat).
Priserna kan ändras utav F-parts utan att i förhand aviseras. Avtalat pris gäller endast i de fall priset ej är felaktigt uppgivet.
I de fall ett felaktigt pris upptäcks efterfaktureras mellanskillnad av F-parts.
Fakta samt priser lämnade på www.fparts.se lämnas med reservation för tryckfel samt slutförsäljning. 
Ej utlösta paket debiteras en avgift om f n 150 kr plus moms och frakt.

Frakt

Frakt tillkommer på samtliga ordrar och visas i kassan samt kundvagnen.

Återköp

Vid företagsköp accepteras återköp inom tio dagar från fakturadatum. För att varan ska godkännas för återköp ska varan hållas i oförändrat skick. Varan får ej varit använd och varans emballage ska vara orört vid retur tillF-parts. Fraktkostnad på ursprungsorder samt fraktkostnad för insändning till F-parts bekostas av kund. Återköpet är godkänt först när varan okulärt besiktigats av anvisad personal på F-parts.

Reklamation/Garanti

Garantier på varan lämnas av F-parts, F-parts lämnar inga garantier utöver den av tillverkaren lämnade. Föreligger fel som F-parts ansvarar för åtar vi oss att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller genom återköp. 
F-parts bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex (men ej begränsat till) inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av information, merarbete eller annan ekonomisk skada.
Före insändning ska giltigt returnummer erhållas via kontofunktionen på www.fparts.se. Returen är inte i några avseenden godkänd före det att anvisad personal på F-parts har undersökt produkten.
Vid insändning av vara som anses defekt kommer F-parts kontrollera varans funktion med hjälp av informationen angiven i er returansökan.
Kan fel ej påvisas debiteras kund testavgift om 200 kr plus moms och frakt för återsändning av varan till kund.

Ansvar för varan

Vid återköp/garantiåtgärd övergår ansvaret för varan till F-parts när varan ankommit och mottagits av F-parts personal.
Vid leverans av order till kund övergår ansvaret för varan till kund när denna överlämnats till transportör.
Skadat gods ska reklameras av kund samma dag som mottagandet vid synlig skada eller inom 7 dagar vid dold skada.
Reklamation ska ske till transportör.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att neka leverans av samtliga produkter pga. prisförändringar samt lagersituation. Alla leveranstider som uppges bör anses som preliminära.
Vi förbehåller oss rätten att justera priserna vid prisförändringar från våra leverantörer (gäller ej redan lagd order). Med leveranstid menas när varorna ankommer till vårt lager.
Tid för plockning, packning och eventuell produktion kommer till från inleverans till utleverans. När leveranstid uppges i dagar, menas alltid vardagar och tid för frakt tillkommer.
Vi reserverar oss för eventuella tryck och skrivfel. Bilderna på www.fparts.se är illustrativa.